شبیه‌سازی دینامیک و کنترل فرآیندها با ASPEN HYSYS DYNAMICS&ASPEN DYNAMICS

شنبه 11 خرداد 1392  12:10 ب.ظ

شبیه‌سازی دینامیک و کنترل فرآیندها با

ASPEN HYSYS DYNAMICS&ASPEN DYNAMICS

ناشر: اندیشه‌سرا

نویسنده: محمد شاه‌سون

قطع: رحلی

تعداد صفحه: 512

بها: 32000 تومان

شابك: 3-73-5716-600-978

رده‌بندی دیویی: 2810113/660

رده‌بندی كنگره: 1391 2ش2ش 7/155 TP

مرکز پخش: 66966925


پیش گفتار

فرآیندهای واحدهای عملیاتی صنعتی مانند نفت و گاز، شیمی، پتروشیمی، نیروگاهی، غذایی، دارویی، خودرو و سایر صنایع و در یک نگاه کلی‌تر همه‌ی فرآیندهای فیزیکی دارای دو کارکرد ماندگار و دینامیک هستند. اگر شرایط بیرونی حاکم بر کارکرد دینامیک با زمان ثابت بماند، همواره با گذشت زمان کافی، در حالت حدی و به شکل مجانبی، کارکرد دینامیک به کارکرد ماندگار خواهد رسید. راه اندازی، ایست و تغییرات زمانی آهسته، پیوسته، یا ناگهانی (خواسته یا ناخواسته) یک یا چند پارامتر کارکرد فرآیندی واحدها، نمونه هایی از فرآیندهای دینامیک و گذرا از واحدهای عملیاتی است.

در حالی که بسیاری از فرآیندهای فیزیکی در طبیعت بدون کنترل روی می‌دهند، اما برای همه‌ی واحدهای عملیاتی در سیستم‌های صنعتی، سیستم کنترل مناسب طراحی شده است تا با فرمان مناسب، در هنگام برون رفت فرآیند از کارکرد خواسته شده، فرآیند را به شرایط کارکرد بهینه برگرداند و یا در هنگام بروز تغییرات ناگهانی مهارنشدنی، سبب ایست فرآیند شود و سبب پیش‌گیری از آسیب های اقتصادی و انسانی شود.  

امروزه بسته‌های نرم‌افزاری گوناگونی برای شبیه‌سازی و طراحی کارکرد ماندگار و دینامیک واحدهای عملیاتی و طراحی و شبیه‌سازی سیستم کنترل در دست‌رس است. در گذشته، بسته های نرم افزاری فراهم شده توسط مؤسسات و کمپانی‌های گوناگون با هم سازگاری کمتری داشتند، اما امروزه تلاش شده است تا بسته‌های نرم‌افزاری عملیات واحد، دارای سازگاری و هم‌خوانی بسیار باشد.

آموزش‌ها در رده‌ی دانشگاهی و صنعتی در کشور، در زمینه‌ی شبیه سازی و طراحی فرآیندهای عملیات واحد و سیستم کنترل، بسنده نیست و جواب‌گوی تحقیقات دانشگاهی و نیاز صنعت نبوده است. هدف و تلاش نگارنده در فراهم کردن این کتاب، مدل‌سازی نرم‌افزاری و ارائه‌ی دانش فنی و مبانی نظری به زبان ساده و در دست‌رس گذاشتن طیف گسترده ای از نمونه‌ها و پروژه‌های جواب‌دار از منابع معتبر دانشگاهی و هندبوک ها و کاتالوگ سازندگان بوده است تا بدون نیاز به زمینه‌ی آموزش‌های نظری و نرم‌افزاری، کاربران بتوانند با الگوبرداری از این پروژه‌ها، نمونه‌های مورد نیاز خود را با این بسته‌های نرم‌افزاری، شبیه‌سازی و طراحی کنند.

این کتاب بستر مناسب تحقیقاتی را برای دانشجویان فنی و مهندسی در شاخه های شیمی، فرآیند، نفت و گاز، پتروشیمی و مکانیک فراهم می‌کند. کارشناسان و استادان درگیر با پروژه‌های تحقیقاتی و کاربردی در صنعت می توانند با تهیه‌ی این کتاب، به پروژه‌های نزدیک به زمینه‌ی کاری خود دست‌رسی داشته باشند. 

فصل یک

.1 مخزن یک‌دست‌سازی پیوسته‌ی مایع

.1.1 مثال e2_1_seborg, edgar, mellichamp، مخزن یک‌دست‌سازی پیوسته‌ی مایع

.2.1 مثال e4_1_seborg, edgar, mellichamp، مخزن یک‌دست‌سازی پیوسته‌ی مایع

 

فصل دو

.2 مخزن غلظت پیوسته

.1.2 مثال e2_1_1_2_Ingham, Dunn, Heinzle, Prenosil, Snape، مخزن غلظت پیوسته

.2.2 مثال e2_1_2_1_Ingham, Dunn, Heinzle, Prenosil, Snape، مخازن غلظت دنبال هم

.3.2 مثال e2_15_towler_sinnott، مخزن غلظت پیوسته

.4.2 مثال e3_7_seborg, edgar, mellichamp، مخازن غلظت دنبال هم با تابع نیروی ناضربه

.5.2 مثال e5_5_1_ogunnaike, ray، یک مثال فیزیکی از سیستم پیشرو-پسرو

.6.2 مثال e6_1_himmelblau، مخزن غلظت پیوسته

.7.2 مثال p2_1_sandler، مخزن غلظت پیوسته

 

فصل سه

.3 مخزن گرمایش پیوسته‌ی مایع

.1.3 مثال e1_2_2_luyben_luyben، کنترل دمای خروجی مخازن انباشت مایع

.2.3 مثال e1_2_5_1_Ingham, Dunn, Heinzle, Prenosil, Snape، گرمایش پیوسته‌ی مخزن مایع با کویل بخار گرم کن

.3.3 مثال e2_1_1_4_Ingham, Dunn, Heinzle, Prenosil, Snape، پاسخ گذرای دماسنج حبابی

.4.3 مثال e2_12_stephanopoulos، گرمایش مخزن مایع پیوسته بدون و با کنترل تناسبی

.5.3 مثال p2_1_seborg, edgar, mellichamp، مخزن حجم ثابت با دو جریان ورودی

.6.3 مثال p2_2_seborg, edgar, mellichamp، گرمایش مخزن مایع با کویل بخار گرم کن

.7.3 مثال p3_13_sandler، مخزن حجم ثابت با دو جریان ورودی

.8.3 مثال p4_10_seborg, edgar, mellichamp، جابه‌جایی آزاد مخزن مایع با سرعت باد متغیر

 

فصل چهار

.4 گاز-زدایی پیوسته مخزن سوخت مایع با نیتروژن

.1.4 مثال e3_1_silla، گاز-زدایی مخزن سوخت مایع با نیتروژن

.2.4 مثال p10_9_seborg, edgar, mellichamp، گاز-زدایی مخزن سوخت مایع با نیتروژن

 

فصل پنج

.5 مخزن واکنش‌گر شیمیایی

.1.5 مثال e1_2_4_1_Ingham, Dunn, Heinzle, Prenosil, Snape، تجزیه‌ی آلاینده‌ی سمی

.2.5 مثال e3_1_marlin، مخزن واکنش‌گر شیمیایی پیوسته

.3.5 مثال e6_1_ssl، مخزن واکنش‌گر شیمیایی پیوسته

.4.5 مثال e6_3_seborg, edgar, mellichamp، مخزن واکنش‌گر شیمیایی پیوسته 

.5.5 مثال e6_6_luyben، مخزن واکنش‌گر شیمیایی پیوسته

.6.5 مثال e9_5_luyben، سه مخزن واکنش‌گر شیمیایی پیوسته‌ی دنبال هم

 

فصل شش

.6 سیستم با درنگ زمانی

.1.6 مثال e8_1_0_ogunnaike, ray، سیستم با درنگ زمانی

 

فصل هفت

.7 پرکردن و تهی کردن، فشارزایی و فشارزدایی مخازن گاز و مایع با تغییر فاز

.1.7 مثال p3_14_sandler، پرکردن مخزن با بخار آب

.2.7 مثال p3_48_fogiel، فشار زدایی مخازن و خطوط لوله گاز

.3.7 مثال p4_12_sandler، فشار زدایی مخازن و خطوط لوله گاز

 

فصل هشت

.8 کاربرد توابع گذار و تبدیل لاپلاس و یافتن وارون تبدیل لاپلاس

.1.8 مثال de2_10_dorf, bishop، طراحی سیستم کنترل موتور درایور دیسک خوان

.2.8 مثال e2_2_ogata، یافتن وارون تبدیل لاپلاس

.3.8 مثال e2_9_ogata، یافتن وارون تبدیل لاپلاس

.4.8 مثال e3_1_seborg, edgar, mellichamp، حل معادلات دیفرانسیل به روش تبدیل لاپلاس

.5.8 مثال e3_2_seborg, edgar, mellichamp، حل معادلات دیفرانسیل به روش تبدیل لاپلاس

.6.8 مثال e3_4_chau، ساده سازی توابع گذار با روش های جفت و جور کردن پاسخ بسامدی و انباشت زمان مرده

.7.8 مثال e3_4_seborg, edgar, mellichamp، یافتن وارون تبدیل لاپلاس

.8.8 مثال e3_5_seborg, edgar, mellichamp، حل معادلات دیفرانسیل به روش تبدیل لاپلاس

.9.8 مثال e3_6_4_burns، پاسخ سیستم دینامیک مرتبه دوم به تابع نیروی پله یکه

.10.8 مثال e3_20_dukkipati، ساده سازی توابع گذار مرتبه بالا به مرتبه پایین

.11.8 مثال e3_28_dukkipati، طراحی جبران کننده برای سیستم کنترل پس‌خور مدار بسته

.12.8 مثال e3_29_dukkipati، طراحی جبران کننده برای سیستم کنترل پس‌خور مدار بسته

.13.8 مثال e4_6_ogata، یافتن وارون تبدیل لاپلاس

.14.8 مثال e5_1_chau، کنترل تناسبی سیستم فرآیندی مرتبه یک

.15.8 مثال e5_1_coughanowr، یافتن وارون تبدیل لاپلاس

.16.8 مثال e5_2_chau، کنترل تناسبی سیستم فرآیندی مرتبه دو فرا-میرا                            

.17.8 مثال e5_3_chau، کنترل تناسبی انتگرالی سیستم فرآیندی مرتبه یک                                                     

.18.8 مثال e5_4_chau، کنترل تناسبی دیفرانسیلی سیستم فرآیندی مرتبه یک                                           

.19.8 مثال e5_9_dorf, bishop، ساده سازی توابع گذار مرتبه بالا به مرتبه پایین                           

.20.8 مثال e6_1_chau، روش طراحی سرراست سیستم کنترل

.21.8 مثال e6_1_seborg, edgar, mellichamp، پاسخ سیستم پیشرو-پسرو به تابع نیروی پله                                            

.22.8 مثال e6_2_seborg, edgar, mellichamp، پاسخ سیستم پیشرو-پسرو-پسرو به تابع نیروی پله                                            

.23.8 مثال e6_3_seborg, edgar, mellichamp، یافتن وارون تبدیل لاپلاس                        

.24.8 مثال e6_7_luyben، پاسخ سیستم مرتبه‌ی اول به تابع نیروی شیب                                                                                         

.25.8 مثال e7_1_marlin، پاسخ سیستم های مرتبه‌ی اول دنبال هم به روش وارون تبدیل لاپلاس         

.26.8 مثال ea2_13_ogata، یافتن وارون تبدیل لاپلاس برای یک تابع در میدان لاپلاس                                           

.27.8 مثال p3_8_seborg, edgar, mellichamp، یافتن وارون تبدیل لاپلاس                                                                                     

.28.8 مثال p5_3_seborg, edgar, mellichamp، یافتن وارون تبدیل لاپلاس

.29.8 مثال p5_19_dorf, bishop، ساده سازی توابع گذار مرتبه‌ی بالا به مرتبه‌ی پایین

 

فصل نه

.9 دینامیک برج های تقطیر و جذب                                              

.1.9 مثال p4_7_seborg, edgar, mellichamp، دینامیک یک مرحله از برج تقطیر                         

2.9. مثال e13_1_seader_henley، تقطیر دیفرانسیلی رایلی در یک دیگ تقطیر پیمانه ای بدون سینی        

 

فصل ده

.10 اندازه سنجی شیرهای کنترلی

.1.10 مثال e5_1_fisher, emerson، اندازه سنجی شیر کنترلی

.2.10 مثال e5_2_1_smith, corripio، اندازه سنجی شیر کنترلی                                            

.3.10 مثال e5_2_2_smith, corripio، اندازه سنجی شیر کنترلی                               

.4.10 مثال e5_2_3_smith, corripio، اندازه سنجی شیر کنترلی                             

.5.10 مثال e5_2_4_smith, corripio، یافتن مشخصه‌ی سرشتی شیر، مشخصه‌ی خط و تجهیزات، و مشخصه‌ی نصب شده‌ی کل فرآیند

.6.10 مثال e5_2_fisher, emerson، اندازه سنجی شیر کنترلینوشته شده توسط: بهزاد پاکروح | آخرین ویرایش:جمعه 4 مرداد 1392 | نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic